Hvordan opnår I det?

Er planen for eksekvering af jeres strategi klar - ellers er vi klar til at hjælpe.

 

Hvordan går det med eksekveringen 

af jeres strategi - er I på i henhold til tidsplan og resultater?  - ellers er vi klar til at sparre med jer om effektiv ekskvering!

accelerator partners leverer løsninger baseret på en pragmatisk tilgang, der virker i praksis.

 

Effektiv forandringsledelse er nøglen til succes

Hvis vi vil opnå noget andet end vi gør idag - må vi gøre tingene anderledes end idag!


Virksomheden har måske ændret strategi og ønsker at udvikle sig fra en produktorienteret til en kundeorienteret virksomhed, med fokus på at skabe oplevelser for kunder, der er "second to none" i alle kundernes kontaktpunkter med virksomheden. En forandring der vil få betydning for alle personer i organisationen!


Helt afgørende for en succesfuld eksekvering er at flytte ledelsens fokus fra udarbejdelse af dokumenter til at have fokus på mennesker og deres adfærd samt forstå, hvad der skal til for at skabe en effektiv forandringsproces. 


Her følger nogle af de kommentarer vi har hørt i vores arbejde med kunder og fra egne erfaringer:


  • Hvorfor er det, at tingene ikke sker, når vi har kommunikeret den nye strategi?
  • Hvorfor sker der ikke noget - der var jo ingen indvendinger på informationsmødet?
  • Hvorfor tager forandringerne så længe at gennemføre?
  • Hvorfor er der ikke nogen der fortæller deres medarbejdere, hvad vi nu forventer af dem?
  • Hvorfor er der flere personer, der forlader virksomheden end tidligere - deriblandt ledere?


Ledergruppen er i en situation, hvor den er nødt til at se sig selv i spejlet, og spørge sig selv om den har afsat de nødvendige ressourcer og har den fornødne erfaring i organisationen til at gennemføre effektiv forandringer - denne proces tager væsentlig længere tid og kræver langt flere ressourcer end at udvikle strategien og planen. 


Forandringsledelse kræver god menneske indsigt og erfaring med at skabe de aktiviteter og processer, der sikrer at alle medarbejdere kommer med på rejsen - og oplever personlig succes i de nye rammer.


Det her I trække på accelerator partners kompetencer og erfaring med at skabe effektiv forandringsledelse der får alle medarbejdere til at undstøtte den nye strategi i deres daglige arbejde.


På baggrund af en række samtaler med relevante medarbejdere på alle nivauer i organisationen udarbejder vi en detaljeret plan for en effektiv forandring i virksomheden - en konkret plan klar til at ekseskvere med succes.


 
Kontakt os for en uforpligtende snak


driving momentum

- din vej til at øge virksomhedens værdi

.

Kontakt mig for en uforpligtende snak:


Direktør Bjarne Grum-Jensen | Ring: +45 21 60 35 95 eller mail: bgj@acps.dk

accelerator partners aps, Usserød Kongevej 157, 2970 Hørsholm, Danmark