Cases

Er salgsplanen 2. halvår klar?

Lad os accelerere jeres salg.

Kontakt os på 21 60 35 95.

Vi vurderer din salgsfunktion og

giver dig konkrete forslag til

optimering af salget.

Se mere her

Hvorfor vælge accelerator partners?

Se mere her

Her er en række cases omkring opgaver, vi har løst for kunder.


I hver enkelt case beskrives:


  • Hvad er virksomhedens situation?
  • Hvad ønskede ledelsen at opnå?
  • Hvad gjorde vi?
  • Hvad opnåede virksomheden?


accelerator partners håber, at du kan få inspiration til udvikling af din virksomhed igennem de forskellige cases.Øget indtjening for virksomhed


Vi gennemførte en workshop med ledelsen, hvor blev indtificeret og prioriteret mulige indsatsområder for at øge salget og indtjeningen i virksomheden. De respektive ledere fik derefter til opgave at beskrive de mest attraktive tiltag i forhold til værdi og implemteringsproces. Der blev fastlagt mål for hver enkelt aktivitet og udarbejdet kommunikationsplan for udmelding samt opfølgning på den udarbejdede plan.


Resultatet at virksomhedens resultat for regnskabsåret blev øge med 2,2 mio. kr.Uddelegering af ansvar og beføjelser


Vi udarbejdede en plan for videreudvikling af virksomheden og herunder specifikt uddelegaring af ansvar og beføjelser til lederne. De enkelte ledere fik ansvar for at udvikle planer for deres respektive afdelinger, og afstemme planerne på tværs af organisationen. De fastsatte mål for aktiviteter og fremlagde deres respektive planer på et informationsmøde for alle medarbejdere i virksomheden. Den større involvering i udviklingen af virksomheden øgede ledernes engagement væsentligt, og betydningen af de tog ejerskab af planerne for deres respektive planer betød en øget omsætning og indtjening for virksomheden.


I forbindelse med ovenstående fik vi etableret ledermøder, der var målrettet mod at opnå virksomhedens mål. De tidligere møder var rettet imod historiske aktiviteter og målopfyldelse. Den administrerende direktør frem lage alle punkter på dagsordnen og der var tale om envejskommunikation. Vi øgede værdien af møderne ved at få de respektive ledere til at fremlægge resultaterne for deres respektive afdelinger samt aktiviteter for den kommende periode med henblik på at øge salget. Møderne blev nu kortere og mere effektive og foregik i dialog form.Turn-around af virksomhed

 

accelerator partners samarbejdede med en mellemstor virksomhed over en 12 måneders periode. Virksomheden har 100+ mio. kr. i omsætning og 50 medarbejdere.


Den brændende platform i virksomheden var faldende indtjening i flere år med underskud til følge i de 2 foregående år.


Vi indledte samarbejdet med at gennemføre en struktureret undersøgelse blandt udvalgte medarbejdere i virksomheden – heriblandt alle ledere. Formålet med undersøgelsen var at få skabt et fælles billede af, hvordan medarbejderne oplevede situationen i virksomheden, herunder ledelse, fokus på kunder, fælles forventninger omkring mål, motivation og gode idéer til udvikling af forretningen.


Undersøgelsen viste, at der var behov for at adressere flere af elementerne i en turn-around proces. På baggrund af undersøgelsen fremlagde vi en række konkrete forslag til aktiviteter, der kunne øge motivationen af medarbejderne, samt forslag til nye aktiviteter for at øge omsætning og indtjening.  Det blev besluttet, at vi skulle arbejde videre på følgende 3 områder:


  • En aktivitet der skulle sikre en øget indtjening på 1,5 mio. i det pågældende regnskabsår.
  • Uddelegering af ledelse – ansvar og beføjelser
  • Udvikling af en forretningsplan for erhvervsmarkedet til bestyrelsen


Virksomheden var i en tilfredsstillende udvikling da vort samarbejde ophørte.Forretningsplan for erhvervsmarkedet

 

I forbindelse med diskussionen omkring øget indtjening blev det klart, at der lå et interessant forretningspotentiale i erhvervsmarkedet for virksomheden.


Det blev derfor besluttet at få udarbejdet en forretningsplan for, hvordan virksomheden kan øge sin markedsandel og indtjening i dette marked. Planen blev primært udviklet af den salgsansvarlige, dog med indspark fra de øvrige afdelinger. Den blev fremlagt for bestyrelsen og godkendt – den omfattede blandt andet ansættelse af øget salgsressourcer til at styrke forretningsområdet. 


Planen blev implementeret med succes, og resultaterne viste sig hurtigt at overstige forventningerne. V


Virksomheden har i stigende omfang oplevet værdien af at involvere lederne og sikre, at der er klar forventningsafstemning såvel mellem ledere, mellemledere og ejeren samt bestyrelsen.


Senest har der været gennemført en strategi workshop, hvor den samlede ledelse fremlagde deres strategiplan for bestyrelsen, hvorder foregik sparring på planer og mål. Der arbejdes nu videre i virksomheden med ledelse og samarbejde samt salgsstrategi for såvel erhvervsmarkedet som privatmarkedet.


driving market momentum

- din vej til at øge virksomhedens værdi

Kundecases

Kontakt mig for en uforpligtende snak:


Direktør Bjarne Grum-Jensen | Ring: +45 21 60 35 95 eller mail: bgj@acps.dk

accelerator partners aps, Usserød Kongevej 157, 2970 Hørsholm, Danmark