Vores ydelser

Er planen for eksekvering af jeres strategi klar - ellers er vi klar til at hjælpe.

 

Hvordan går det med eksekveringen 

af jeres strategi - er I på i henhold til tidsplan og resultater?  - ellers er vi klar til at sparre med jer om effektiv ekskvering!

accelerator partners leverer løsninger baseret på en pragmatisk tilgang, der virker i praksis.

 

Vi holder fokus på succesfuld eksekvering

accelerator partners tager en praktisk og pragmatisk tilgang til løsning af virksomheders udfordringer  med udgangspunkt i deres situation.


Såfremt virksomheden ønsker, at accelerator partners skal være med på sidelinien ved udvikling af strategi og handlingsplaner, kan vi tilbyde det - men vores ydelser sætter fokus på at få planerne ført ud i virkeligheden for at opnå de fastlagte mål for virksomheden.


Vi bidrager med sparring til direktion og øvrige ledergrupper om, hvordan planer bliver til virkelighed, hvilket ofte kræver involvering på tværs af organisationer,. Vores sparring er baseret på egne erfaringer fra eksekvering og forandringsledelse i mindre og større virksomheder.


Virksomheder kan vælge at involvere os i en eller flere af følgende opgaver:


  • Foranalyse i forhold til eksekvering
  • Udarbejdelse af plan for eksekvering og forandringsledelse 
  • Kommunikation af strategi og handlingsplan
  • Sparring med de involverede ledere under udrulning af planen
  • Opfølgning på opnåelse af delmål for udviklingen
  • Rapportering til ledelsen om status på processen
  • Fremlægning af forslag til eventuelle justeringer af planen
  • Konklusion på opnåelse af fastlagte målVi tilbyder, at virksomheder til enhver tid kan ophæve samarbejdet, såfremt accelerator partners ikke længere tilfører værdi til udviklingen af virksomheden. 


 


Kontakt os for en uforpligtende snak


driving momentum

- din vej til at øge virksomhedens værdi

 

Kontakt mig for en uforpligtende snak:


Direktør Bjarne Grum-Jensen | Ring: +45 21 60 35 95 eller mail: bgj@acps.dk

accelerator partners aps, Usserød Kongevej 157, 2970 Hørsholm, Danmark